Cooley-Keegan Branch, San Francisco - Tour this site!  Comhaltas Ceoltóirí Éireann
 Cooley-Keegan Branch of San Francisco
Cooley-Keegan Branch, San Francisco - Tour this site!
Nascanna Gaeilge - Irish Language Links

Irish Language Classes - Comhaltas sponsors Irish Language Classes at the United Irish Cultural Center in San Francisco on Saturdays starting at 10.30 am. The classes are for 8 weeks. There is a beginners class from 10.30 am to 11.30 am, an intermediate class from 11.30 am to noon and a more advanced class from noon to 1.30 pm. Pre registration and payment in full is required. The cost of the 8 week class is $120 for non Comhaltas Members and $100 for current paid up members of Comhaltas.

Please contact Josephine Brogan if you are interested in joining one of these 8 week sessions.

Line

We have compiled a fair few links to Irish language related sites - they are presented below.

Please feel free to suggest a link yourself. If you find a link here that is broken, please let us know about it and we will try to get it corrected. If the site has been taken down, the link will be deleted.

We do hope that you will find these links useful and informative.

Line

Oideachas - Education
Na Meáin Chumarsáide - Communications, Media
Na hEalaíona - The Arts
Eagraíochtaí Gaeilge - Irish language Organizations
Ag Foghlaim na Gaeilge - Learning Irish
An Rialtas agus an Pholaitaíocht - Govermant
An Ghaeltacht - The Gaeltacht
Ceol & Amhránaíocht - Music and Song
Leabhair & Litríocht - Books and Literature
Laethanta Saoire in Éirinn - Holidays in Ireland
Cúrsaí Teanga (Ginearálta) - General links for the language
Ábhar Eile - Other things

Line

Oideachas
  Gaelchultúr Comhlacht atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil don phobal agus don earnáil phoiblí agus atá ag forbairt cúrsaí ar líne chomh maith.
A Dublin-based company, which offers Irish language classes to the general public and to the public sector, and which is also developing online courses.

Teastas Eorpach na Gaeilge Scrúduithe Gaeilge do dhaoine fásta.
Examinations for adult learners of Irish

Scoilnet Suíomh na Roinne Oideachais do scoileanna na hÉireann.
Dedicated to the schools and educational system of the Republic of Ireland.

Fiontar Céim Gnó agus Margaíochta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.
Fiontar offers a degree in Finance & Marketing from Dublin City University.

Oideas Gael Cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta i nGaeltacht Dhún na nGall.
Adult Irish courses in the Donegal Gaeltacht.

An Chrannóg Cúrsaí Gaeilge agus forbairt phobail i nDún na nGall.
Adult Irish courses and community development in the Donegal Gaeltacht.

Na Meáin Chumarsáide
  Google Google i nGaeilge!
Irish version of Google on-line.

Blas: clár Gaeilge seachtainiúil ón BBC.
News and features in Irish, plus you can download Blas, BBC NI's weekly Irish language programme (needs RealAudio).

Cuisle, iris Ghaeilge a foilsíodh idir 1998-2000.
Online version of the Irish language magazine.

Foinse, nuachtán seachtainiúil Gaeilge.
Website for Ireland's weekly Irish language newspaper.

Raidió na Gaeltachta. Listen to RnaG programmes using RealAudio.

Beo IIris idirlín do lucht na Gaeilge in Éirinn agus ar fud na cruinne
Internet magazine for Irish speakers in Ireland and worldwide.

Nós - Irish Ghaeilge don Nua-Aois.
New contemporary Irish language magazine for the modern age.

Firefox, Brabhsálaí le Gaeilge.
Surf the web with Firefox in Irish

Opera, bogábhar Gaeilge.
Now you can surf the web in Irish too. Download an Irish language version of the Opera browser. Also available in Scottish Gaelic, Welsh, & Breton.

Fainne Fainne.org
You can find some interesting links here, related to Irish and the other Gaeilic languages

TG4, Súil Eile Homepage of Ireland's Irish language television station. Excellent site with lots of features for young and old, including children's games with Hiúdaí, the latest updates on the flagship soap Ros na Rún, News, Sport, and schedules so you don't miss your favourite show.

Gaelport Suíomh ag nascadh eagraíochtaí Gaeilge in Éirinn agus ar fud an domhain.
A portal site for Irish language organisations & activities.

An tImeall Podchraoladh ón Imeall. Blag fuaime i nGaeilge.
Podcasting from the Margin. An audioblog in the Irish Language.

acmhainn.ie Ar an láithreán seo gheofar foclóirí agus liostaí téarmaíochta, agus téacsanna faoi cheird an aistriúcháin, agus taisce de théacsanna Gaeilge. Fóram is ea é freisin inar féidir ceisteanna agus comhairle a chur ar a chéile faoi ghnéithe den teanga.

focal.ie Bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, arna fhorbairt ag Fiontar, DCU le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge.
The national terminology database for Irish, developed by Fiontar, DCU with funding from Foras na Gaeilge.

Na hEalaíona
  Is í an Chomhairle Ealaíon an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as na healaíona in Éirinn a mhaoiniú, a fhorbairt agus chur chun cinn.
The Arts Council is the national agency for funding, developing and promoting the arts in Ireland.

Eagraíonn Oireachtas na Gaeilge raon leathan imeachtaí i rith na bliana chun na healaíona dúchasacha, trí mheán na Gaeilge, a cheiliúradh. Tugtar aire do gach aon ealaín thraidisiúnta.
Oireachtas na Gaeilge organizes a wide range of events throughout the year to celebrate the traditional arts through the Irish language.

Eagraíochtaí Gaeilge
  Foras na Gaeilge Foras Gaeilge Oileán na hÉireann.
The site of Foras na Gaeilge, the all-Ireland Irish language agency.

Conradh na Gaeilge Suíomh Chonradh na Gaeilge, príomheagraíocht stairiúil ghluaiseacht na Gaeilge.
Conradh na Gaeilge, the organisation established in 1893 to promote the Irish language and culture.

Gael Linn, eagraíocht fhuinniúil a bhíonn ag plé le teanga, ceol, na meáin agus an óige.
Innovative organisation involved with language, music, media and youth.

Bord na Gaeilge Suíomh Bhord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath.
Bord na Gaeilge, University College Dublin's Irish language body.

Spleodar Is é aidhm Spleodair meas ar an nGaeilge a chruthú i ndéagóirí agus oideachas a thabhairt dóibh i gcomhoibriú agus cinnireacht.
The aim of Spleodar is to develop an appreciation of Irish in teenagers and educate them in co-operation and leadership skills.

Sabhal Mór Ostaig This is actually a Scottish site, and contains excellent links and information on Irish too.

Cumann Gaeilge na hAstráile Láithreán Gréasáin de Chumann Gaeilge na hAstráile, eagraíocht dheonach a cuireadh ar bun sa bhliain 1992 chun an Gaeilge a chur chun cinn san Astráil.
Irish Language Association of Australia, a voluntary organisation formed in 1992 to promote the Irish language in Australia.

Dáltaí na Gaeilge
Resources for Irish learners in North America.

Ag Foghlaim na Gaeilge
  An Foclóir Beag, the Irish-Irish dictionary, is available online. An excellent resource, giving full breakdowns of the conjugations of verbs, the cases of nouns, etc.

CELT: réimse leathan téacsanna.
Very ambitious site, placing online major Irish historical and contemporary documents. Includes much old and middle, & modern Irish poetry, annals, and legal texts, as well as documents in English, Latin, and Norman French.

Gaelspell Uirlis iontach le litriú a chinntiú.
An Irish language spellchecker by Diarmaid Mac Mathúna.

Abair é! An tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra. Tiontaíonn sé seo focail scríofa go hurlabhra.
Phonetics and Speech Laboratory, enter a phrase in Irish and it will be converted to speech.

Focal an Lae A pleasant site for beginners. 365 Irish words, their history and etymology, plus a glossary of everyday phrases in Irish, a 'Curse Engine' (An tInneall Mallachtaí) and many other features.

Gramadach Lexicon. A machine readable dictionary mainly for use by computer programs. It can, however, print out the complete paradigm for any of the words it contains.

An Tobar Focail a iarrtar ar Fhoras na Gaeilge a aistriú go minic.
A list of words and phrases that Foras na Gaeilge is often asked to translate.

Deireadh Seachtaine Gaeltachta San Francisco! Deireadh Seachtaine Gaeltachta Ceantar Bhá Naomh Phroinsias.
San Francisco Bay Area Irish Language Immersion Weekend.

Gaeilge-A Clár plé do dhaoine le Gaeilge.
Discussion board for speakers of Irish.

Gaeilge-B Clár plé dóibh siúd ar bheagán Gaeilge.
Discussion board for learners of Irish.

Gaelic-L Clár Plé do dhaoine ag gach leibhéal cumais.
The archives of three major Irish mailing lists. Gaeilge-A is for discussions in Irish; Gaeilge-B for learners, in Irish & English; Gaelic-L for discussions in all three Gaelic languages, in Ireland, Scotland and the Isle of Man. The archives themselves make interesting reading, or you can subscribe and become a contributor yourself.

Gaeilge ar an Ghréasán Gaeilge ar an Ghréasán.
Comprehensive treasury of links to all things Gaeilge on the Web, including classes and many other resources.

Eolaire ABC agus Foclóir ó Acadamh Ríoga na hÉireann.
An ABC Directory of sites and forthcoming online Historical Irish Language Dictionary of the Royal Irish Academy

An Rialtas agus an Pholaitaíocht
  Rialtas na hÉireann Government of Ireland with resources on Departments, Civil Service, Politicians.

Ask Ireland Eolaire de sheirbhísí Rialtas na hÉireann.
Directory for Irish Government services.

Bunreacht na hÉireann Bunreacht na Éireann: an leagan Gaeilge.
The Constitution is available in English on several websites, but this is the only Irish version online.

Rialtas Thuaisceart Éireann. Government of Northern Ireland.

Údarás na Gaeltachta: áisínteacht fhorbartha na Gaeltachta.
Homepage of Údarás na Gaeltachta, the Gaeltacht Development Agency.

Moill, meabhal agus masla. Article arguing the case for emigrant votes.

An Ghaeltacht
  Coimisiún na Gaeltachta An Coimisiún Rialtais atá freagrach as moltaí a dhéanamh maidir leis an nGaeilge a láidriú mar ghnáth-theanga phobal na Gaeltachta.
The Commission, established by the Government, to determine the most effective strategies for the preservation of Irish in the Gaeltacht.

Oileán Thoraí Is é Toraigh na dTonn ceann de na ceantair Ghaeltachta is spéisiúla. Naoi míle amach ó chósta Thír Chonaill, tá clú bainte amach ag an scoil phéintéireachta.
Tory Island, the beautiful island with a rich history and contemporary Gaelic culture.

Gaeltacht na hAlban Eolas ar Ghaeltacht na hAlban agus ar Oileáin Árann.
Celtic Cultural Resources: Urras Dualchas Ceilteach Dhàl Riada.

Ceol & Amhránaíocht
  Mo Chuid den tSaol Amhránaí sean-nóis, Peadar Ó Ceannabháin.
Traditional songs in Irish from Connemara

Amhráin Ghaeilge Songs of the Gael.

Dúchas as an Nua… Futa Fata Amhráin agus Filiocht i nGaeilge.
Songs and Poetry in Irish.

Tadhg Ó Muiris Amhráin i nGaeilge le Tadhg Ó Muiris.
Irish language songs, about life for the Irish who emigrated to Canada.

Sult Club Gaeilge Bhaile Átha Cliath, a bhfuil ag éirí thar barr leis.
Dublin's popular Irish language, music and dance club.

Seansaol na hAislinge Mam bheag amhrán ar an sean-nós agus píosaí ceoil…
…a little handful of sean-nós songs and musical pieces, featuring members of CCÉ Cooley-Keegan and Clifford-Hoban branches.

Leabhair & Litríocht
  Transcript Iris liteartha ó cheithre harda na hEorpa is ea Transcript. San eagrán is deireanaí, is iad litríocht na Gaeilge agus litríocht na Gaidhlige atá faoi chaibidil. Tá cuntas le léamh ann i bhFraincis, i mBéarla agus i nGearmáinis ar shaothar cúigear údar fichead.

Leathanach baile Shéamais Uí Bhrógáin Rudaí éagsúla á mbailiú le chéile anseo agam mar acmhainní d’eagarthóirí agus scríbhneoirí agus don phobal i gcoitinne.
Resources for writers and editors in Irish.

Scél Mucci Mic Dathó Scéal iontach ón Rúraíocht.
'Story of Mac Dathó's Pig' is regarded as one of the best of the Irish sagas. It belongs to the heroic cycle of Ulster and is believed to date from the beginning of the Christian era.

Litríocht.com Siopa Leabhar Gaeilge le réimse an-leathan ábhair ar fáil tríd an phost.
Online store for Irish books.

Cúpla Focal Siopa leabhar Gaeilge i mBré, Co. Chill Mhantáin.
Irish language bookshop in Bray, Co. Wicklow.

Cois Life Comhlacht foilsitheoireachta leabhar.
Publisher of books in Irish.

Laethanta Saoire in Éirinn
  Walking & Talking in Ireland Ag siúl agus ag caint in Éirinn.
A 'Mountains and Sea' walking holiday in Ireland. Eight days relaxed walking and talking in two of the most beautiful regions of Ireland: Antrim, in the northeast, with its strong Scottish links, and Donegal, in the north-west, with its Irish-speaking communities and ancient history.

Walking Donegal Siúl sléibhte i gCo. Dhún na nGall.
Experience the wonder of walking in Donegal.

Oideas Gael Laethanta saoire cultúrtha i nDún na nGall.
Cultural activity holidays in the Donegal Gaeltacht.

Cúrsaí Teanga (Ginearálta)
  European minority languages Suíomh do theangacha réigiúnacha agus neamhfhorleathana na hEorpa.
A site providing resource links for the regional and minority languages of Europe.

Ábhar Eile
  Páirc Theas
Southpark cartoon in Irish.

YouTube: Des Bishop, 'Léimigí Thart' Des Bishop, 'Léimigí Thart', ag Oireachtas na Samhna 2007.
Des Bishop performing 'Léim (Léimigí) Thart' (Jump Around) at the Oireachtas, November 2007.

Updated Wednesday, November 7, 2018
Copyright © 2000 - 2003 Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Cooley-Keegan Branch of San Francisco
Website design, content, and maintenance by Michael Duffy